Monday, December 11, 2006

Телефонни вълнения

След като антената на добрият ми стар Nokia 1100 май съвсем сдаде багажа, ще ми се наложи да го сменя. Реших да поверя дали най-после са пуснали в продажба FIC-овете... и още не са. Та ето за какво става въпрос:

linuxdevices - Вижте презентацията, тоя човек ми е чел мислите :-)
друг ентусиаст
OpenMoko!

„The first "pilot run" of 500 Neo1973s (FIC-GTA001s) will arrive in mid-December. The device will reach general availability in January, and sell direct from FIC for $350.“