Friday, September 15, 2006

Crossover

Май всички се чувстват длъжни да пишат за парадокса на Ферми. Типът който е написал The Mating Mind, и той. Ето какво: Why We Haven't Met Any Aliens.

1 Comments:

Blogger armydreamer said...

Интересна е тази статия. Има няколко неща в нея, които и на мен са ми минавали през ума ("Maybe extra-terrestrial intelligence always blows itself up." :) и "Perhaps our current science over-estimates the likelihood of extra-terrestrial intelligence evolving."), но има някакви авторови (или може би не само авторови, ами общочовешки ;)) проекции: This is the Great Temptation for any technological species, които са като взети от американска фантастика от '50те години :). Но тонът на статията оправдава всичко това.

А за този парадокс - не знам... имаме само себе си за пример, което е доста ограничаващо. Освен това, струва ми се, че желанието да открием точно братя (близки, разбираеми, нестряскащи и т.н.) по разум е твърде силно и също ограничаващо. Кой знае на какво ще попаднем и как няма да го забележим ;).

2:33 AM  

Post a Comment

<< Home